Ойр хавьд байрлах соёл/ аялал жуулчлалын газар

Эмнэлгийн ойролцоох худалдааны төв

Универмаг Галлерея Глория Их Дэлгүүр
Универмаг AK AK Их Дэлгүүр
Универмаг Лотте Лотте Их Дэлгүүр
Вершина блестящей культуры, Всемирное наследие Хвасонг Хөгжил цэцэглэлтийн оргил, дэлхийн Соёлын Өв Хуасон
  • http://www.suwoncitytour.kr/?lang=en
  • Манай улсад баригдсан цайзны дотроос хамгийн өвөрмөц бүтэцтэй байгууламжид тооцогддог Хуасон нь өрнө, дорнодод цайз барих технологи ид хөгжин цэцэглэж байсан цаг үеийн байгууламж хэмээн үнэлэгдэж 1997.12.06-нд Юнескогоос дэлхийн соёлын өвд тэмдэглэгдсэн.
Временный дворец Хвасон(Хэнгкунг) Хуасон Хэнгүн хааны ордон
  • http://www.suwoncitytour.kr/?lang=en
  • Хаан орон нутагт суух, амрах, бунханд өргөл өргөх ёслол үйлдэх үед энэ ордонд түр байрладаг байжээ. 2007 онд энэ барилгыг сэргээн засварласан.
Korean Folk Village Солонгосын уламжлалт ахуй амьдралын байдал бүхий тосгон
  • http://www.koreanfolk.co.kr/multi/english/
  • 300,000 пён талбайд байгуулагдсан Жусон улсын үеийн солонгос ардын уламжлалт ахуй амьдралыг бодит байдлаар нь харуулсан тосгон. Солонгос үндэсний байр сууц, ахуйн соёлыг харуулсан сэдэвчилсэн парк.
Everland Everland парк