Гадаад өвчтөнд зориулсан үйлчилгээ

Манай Вельсийн нэрэмжит эмнэлэг гадаадын өвчтөнгөө VIP хэвтрийн өрөөнд хэвтүүлж, хамгийн дээд зэрэглэлийн эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлж байна.

Үйлчилгээ

  • Нисэх онгоцны буудал дээр тосч авах үйлчилгээ
  • Гадаадын өвчтөнгүүдэд хэвтэн эмчлүүлэх тасгаас гадуур байрлахыг хүссэн тохиолдолд эмнэлгийн ойролцоо байр зуучилж өгнө. (Байрны зардлыг үйлчлүүлэгч өөрөө даана)
  • Орчуулгын үйлчилгээ
  • Сүвонь хотын аялал жуулчлалын газар/худалдааны төвийн мэдээлэл өгөх үйлчилгээ
  • Гадаадын үйлчлүүлэгчид зориулсан хоол
  • Wi-Fi Интернетийн чөлөөт орчин
  • Хэвтрийн өрөө, эргэлтийн өрөө, сахиурын өрөөгөөр бүрэн тоноглогдсон
  • Англи/ Орос хэл дээрх суваг
  • Интернэтийн сүлжээнд холбогдсон