О больнице

  • 보건복지부 인증의료기관
  • 보건복지부지정 척추전문병원

Хамтран Ажиллагааны Байгууллагууд

  • kima
  • gima

төлөөлөгч Нуруу сээрний эмгэг
анагаах арга зүй

view more

төлөөлөгч Үе мөчний эмгэг
анагаах арга зүй

view more